Porady dla rodziców

Poniżej przedstawiamy kilka pożytecznych porad dla rodziców, zwłaszcza dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy:

 • pożegnaj się z dzieckiem jeszcze w szatni, serdecznie, ale nie przedłużaj pożegnania;
 • ustalcie, kiedy po niego przyjdziesz;
 • gdy dziecko płacze, spróbuj z nim porozmawiać. Jeżeli się nie uspokaja przekaż go
  nauczycielce, dziecko podświadomie szuka ciepła i przytulone przez nauczycielkę
  nabiera do niej zaufania;
 • nie zabieraj płaczącego dziecka do domu, w przeciwnym wypadku możesz pożegnać
  się z przedszkolem do przyszłego roku;
 • nie strasz dziecka wypowiedziami typu:

  Jak nie przestaniesz płakać to po ciebie nie przyjdę!

 • jeśli masz jakieś wątpliwości, porozmawiaj z nauczycielką (nigdy przy dziecku),
  wspólnie znajdziecie rozwiązanie;
 • nie mów przy dziecku czego nie lubi jeść, może odpowiednio zmotywowane będzie
  zjadało mniej lubiane posiłki, co będzie pożyteczne dla jego rozwoju – chyba, że jest na
  coś uczulone;
 • ubranie Twojego dziecka powinno być wygodne i dostosowane do jego możliwości i
  panujących warunków atmosferycznych – buty wsuwane, spodnie na gumce bez
  zbędnych guzików i sprzączek;
 • pamiętaj o ubraniu na zmianę, gdy dziecko się zmoczy na pewno lepiej będzie się
  czuło w swoich rzeczach.

Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Przedszkolu nr 3 w Barcinie

W Przedszkolu nr3 w Barcinie w roku szkolnym 2010/2011 w celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami został powołany przez dyrektora przedszkola Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w oparciu o podstawę prawną:

a) Art. 71b, ust 2a, 2b, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572),
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 04 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju ( Dz. U. Nr 68 poz.587 ),
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologicznych – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Z 2003 r. Nr5,poz. 46) -& 1.ust.3 pkt.1 oraz & 5

W skład zespołu wchodzą:
mgr E. Kołodziejska – przewodnicząca
mgr A. Parczewska – koordynator działań, logopeda
mgr B. Kata – oligofrenopedagog
mgr M. Łukomska – psycholog
mgr J. Ciesielska – surdotyflopedagog

Zgodę na objęcie dziecka zajęciami terapeutycznymi wydaje organ prowadzący na podstawie wniosku rodziców oraz opinii wydanej przez poradnię psychologiczną – pedagogiczną stwierdzającą konieczność prowadzenia takich zajęć.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Pomoc w stosunku do rodziców może dotyczyć:
– wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka,
– rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie,
– instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych,

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści (psycholog, logopeda, oligofrenopedagog i inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko również powyżej sześciu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy lat dziesięć (art. 14 ust. 1 i la ustawy o systemie oświaty).

Co trzeba zrobić, aby dziecko zostało objęte wczesnym wspomaganiem?

1. Udaj się do przedszkola i umów się na spotkanie z terapeutami , którzy wstępnie określą poziom rozwoju Twojego dziecka lub bezpośrednio umów się na diagnozę w poradni psychologiczno- pedagogicznej.
2. Zbadaj dziecko w poradni psychologiczno- pedagogicznej. Najbliższa poradnia mieści się w Żninie, ul. Browarowa 14, tel/fax. (052) 302 04 38, poradnia@paluki.pl, www.paluki.pl/ppp
3. Po uzyskaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania zwróć się do dyrektora przedszkola, który w Twoim imieniu zwróci się do organu prowadzącego o przyznanie godzin na terapię dziecka lub bezpośrednio napisz wniosek do organu prowadzącego.
4. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor przedszkola powoła zespół terapeutów, którzy przygotują program terapii dla Twojego dziecka oraz przedstawią propozycję zajęć, terminy realizacji itp.

Kółko plastyczne

“Szczęśliwy to wiek, gdy stwierdza się, że można narysować wszystko, co się chce” A. Jacques

Kółko plastyczne „ MAŁY ARTYSTA” jest prowadzone w Przedszkolu nr 3 w Barcinie przez panią Beatę Kata.

Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać.
Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywaniem w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dzieci do samodzielnej twórczości i działania.
Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i realizując własne pomysły opracowałam program kółka plastycznego „Mały Artysta.” Realizuję go już od kilku lat, co roku dokonując ewaluacji.
Celem zajęć prowadzonych w ramach kółka plastycznego jest rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, poznanie różnych technik plastycznych, ale przede wszystkim rozwijanie wiary we własne siły.
W tym roku szkolnym zajęcia rozpoczęły się w październiku, odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. W zajęciach uczestniczą chętne dzieci – obecnie jest ich około 20 w wieku 5-6 lat.

W ramach współpracy z Biblioteką Miejską w Barcinie okazją do podsumowania twórczej pracy dzieci na zajęciach kółka jest właśnie zorganizowanie wystawy. W Bibliotece od 16 lutego do 16 marca 2011 można będzie obejrzeć, niektóre prace dzieci z Przedszkola nr 3 w Barcinie. Są to prace wykonane różną techniką i na różnych formatach. Można obejrzeć obrazy wykonane jednym kolorem, bez użycia nożyczek, czy cieszące się dużym zainteresowaniem prace wykonywanie techniką origami – kółka. Ciekawe i Efektowne są prace wykonane farbami plakatowymi bez użycia pędzli.

Czytaj dziecku

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – czytajmy dzieciom!

Głośne czytanie dziecku:
• buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem
• zapewnia emocjonalny rozwój dziecka
• rozwija język, pamięć i wyobraźnię
• uczy myślenia, poprawia koncentrację
• wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka
• poszerza wiedzę ogólną
• ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole
• uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu
• zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów
• chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury
• kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie

Dlatego czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
• Wprowadź rytuał głośnego czytania dziecku 20 minut dziennie.
• Jeśli dziecko o to prosi – wielokrotnie czytaj tę samą książkę lub wiersz.
• Pozwalaj na pytania, rozmowy, powrót do poprzedniej strony.
• Unikaj podziałów na książki dla chłopców i dla dziewcząt.
Tzw. książki dla dziewcząt warto przeczytać zanim chłopiec zacznie się wstydzić “babskiej literatury”. Da mu to wgląd w słabo mu znany świat emocji.
• Bądź przykładem – dzieci powinny widzieć dorosłych zagłębionych we własnych lekturach książek i czasopism.

Czytanie powinno się dziecku zawsze kojarzyć z radością, nigdy z przymusem, karą czy nudą.
Do czytania dziecku wybieraj odpowiednie książki:
• ciekawe dla dziecka
• napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną
• uczące racjonalnego myślenia
• niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa
• promujące pozytywne wzorce postępowania
• dostosowane do wrażliwości dziecka – nie wzbudzające lęków i niepokojów
• unikające stereotypów kulturowych związanych z rasą, płcią itp.
• budujące pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie