Informacja o wznowieniu działalności przedszkola

Dyrektor Przedszkola nr 3 z oddziałem żłobka informuje, że od dnia 25.05.2020r do przedszkola mogą uczęszczać dzieci,których rodzice wcześniej zadeklarowali pobyt oraz spełniają kryteria pierwszeństwa określone przez MEN, GIS, MZ.

Rodziców , którzy planują przyprowadzić swoje pociechy w późniejszym terminie proszę o zgłoszenie z dwudniowym wyprzedzeniem dyrektorowi placówki.

Proszę zapoznać się z Procedurami bezpieczeństwa , dotyczącymi obowiązków rodziców, organizacją pracy przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym i procedurą na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia – na podstawie Zarządzenia nr 9/2020 Dyrektora

Przedszkola nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie z dnia 20.05.2020 r.

Wypełnione deklaracje i oświadczenia zostawiamy w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola .

PROCEDURY-BEZPIECZEŃSTWA-NA-TERENIE-PLACÓWKI-W-OKRESIE-PANDEMII-COVID-19-W-PRZEDSZKOLU-NR-3-Z-ODDZIAŁEM-ŻŁOBKA.pdf

OŚWIADCZENIE RODZICA

DEKLARACJA_RODZICA