EPUAP

EPUAP- elektroniczna skrzynka podawcza

ePUAP – informacje

Podmioty realizujące zadania publiczne obowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

Dostarczenie do Przedszkola nr 3 w Barcinie dokumentu elektronicznego

W celu dostarczenia do Przedszkola nr 3 w Barcinie dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp
do elektronicznej skrzynki podawczej Przedszkola nr 3 w Barcinie

/P3_Barcin/SkrytkaESP

Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Przedszkola nr 3 w Barcinie.

Do formularza sprawy można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów.

Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.