Zajęcia dodatkowe

W tym roku szkolnym  w naszym przedszkolu odbywają się następujące zajęcia dodatkowe:

-rytmika,

-zajęcia języka angielskiego,

-zajęcia logopedyczne,

-gimnastyka korekcyjna,

-nauka tańca,

-religia,

-Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka,

-zajęcia rewalidacyjne,

-zajęcia SI.