Zajęcia dodatkowe

W tym roku szkolnym  nasze przedszkole oferuje zajęcia tj.:

-rytmika,

-zajęcia języka angielskiego,

-zuchy,

-kółko plastyczne,

– kółko matematyczne

-zajęcia logopedyczne,

-gimnastyka korekcyjna,

-nauka tańca,

-religia,

-wczesne wspomaganie,

-pomoc psychologiczno-pedagogiczna