Godziny dostępności

GODZINY DOSTĘPNOŚCI  NAUCZYCIELI  OBOWIĄZUJĄCE  W NASZYM PRZEDSZKOLU

 Zgodnie z art.42 ust.2f  Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz.1762 ze zm.) z dniem 1 września 2022r.  nauczyciel w ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 KN jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

*W miarę potrzeb  każda indywidualna rozmowa może zostać umówiona w dogodnym dla rodzica/prawnego opiekuna oraz nauczyciela terminie i godzinie.

Lp Nazwisko i imię Godziny dostępności
1-szy poniedziałek każdego miesiąca Pozostałe
1 Antoniak Magdalena 16.00 -17.00 Wtorek 11.00 – 12.00
2 Baranowska Natalia 16.00 -17.00 Czwartek 8.00 – 9.00
3 Czarnecka Anna 16.00 -17.00 Środa 11.00-12.00
4 Czechowska – Klucz Milena 16.00 -17.00 Piątek 13.00 – 14.00
5 Grześkowiak Maria 16.00 -17.00 Wtorek 13.00 – 14.00
6 Guza Joanna ——- Wtorek 14.00 – 14.30
7 Kata Beata 16.00 -17.00 Czwartek 7.00 – 8.00
8 Kijak Agnieszka 16.00 -17.00 Piątek 8.00 – 9.00
9 Klóskowska Klaudia 16.00 -17.00 Czwartek 15.00 -16.00
10 Kusal – Gregor Agata 16.00 -17.00 Poniedziałek 15.00 – 16.00
11 Leńska Marta 16.00 -17.00 Piątek  13.00 – 14.00
12 Linkowska Monika 16.00 -17.00 Poniedziałek 16.00 – 17.00
13 Łukomska Monika ——- Poniedziałek 7.00 – 7.30
14 Łysy Agata 16.00 -17.00 Środa 9.00  – 10.00
15 Nowicka Angelika 16.00 -17.00 Poniedziałek 16.00 – 17.00
16 Osuch Urszula ———— Piątek 15.30 – 16.00
17 Parczewska Anna ———— Wtorek 7.15 – 7.45
18 Rydlewska Hanna 16.00 -17.00 Wtorek 9.00 – 10.00
19 Sztanga Dorota 16.00 -17.00 Wtorek 13.00 – 13.30

Piątek 7.30 – 8.00

20 Trawińska Joanna ———— Wtorek 8.30 – 9.00