Kadra

W przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna,                         otwarta na potrzeby dziecka, systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje.                                             Pielęgniarka dbająca o kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych,                     oraz pomoc nauczyciela zawsze gotowa do działania z dziećmi i nauczycielami.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA: 

mgr. Lidia Szałkowska

Nauczyciele:
mgr Maria Grześkowiak – nauczyciel dyplomowany;
mgr Beata Kata – nauczyciel dyplomowany;
mgr Klaudia Klóskowska – nauczyciel kontraktowy;
mgr Agata Łysy – nauczyciel kontraktowy;
mgr Natalia Baranowska – nauczyciel kontraktowy;
mgr Agata Kusal- Gregor – nauczyciel kontraktowy;
mgr Hanna Rydlewska – nauczyciel kontraktowy;

Anna Radzikowska – starsza pielęgniarka;
Paulina Skonieczna – opiekun dzieci żłobkowych;                                                                                            Lidia Krojniak –  opiekun dzieci żłobkowych;                                                                                            Angelika Nowicka –  opiekun dzieci żłobkowych;

Pomoc:
Dorota Drzewucka – pomoc nauczyciela;
Ewa Nawrocka – pomoc nauczyciela;