Zebrania z Rodzicami

Drodzy Rodzice
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego zapraszamy na zebrania z Rodzicami, które odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:
PONIEDZIAŁEK 31.08
*grupa 3-latki (p. Natalia Baranowska) – godz.16.00
*grupa 3-latki (p. Paulina Skoczyńska)- godz.16.30
*„Przedszkolaki z barcińskiej paki” (p.Agnieszka Kijak, p.Natalia Anna Baranowska) – godz.17.00
WTOREK 01.09
*grupa 5-latki (p.Agata Łysy) – godz.16.00
*grupa 4-latki (p.Hanna Rydlewska) – godz.16.30
ŚRODA 02.09
*grupa 6-latki (p.Angelika Nowicka, p.Elwira Wiśniewska)
– godz.16.00
*grupa 5-6-latki (p.Maria Grześkowiak) – godz.16.30
Na zebraniu zostaną Państwu przekazane wszystkie niezbędne informacje.
Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa i obecność w maseczkach.
Listy dzieci z przynależnością do danej grupy znajdują się na drzwiach głównego wejścia do przedszkola.

Informacja o wznowieniu działalności przedszkola

Dyrektor Przedszkola nr 3 z oddziałem żłobka informuje, że od dnia 25.05.2020r do przedszkola mogą uczęszczać dzieci,których rodzice wcześniej zadeklarowali pobyt oraz spełniają kryteria pierwszeństwa określone przez MEN, GIS, MZ.

Rodziców , którzy planują przyprowadzić swoje pociechy w późniejszym terminie proszę o zgłoszenie z dwudniowym wyprzedzeniem dyrektorowi placówki.

Proszę zapoznać się z Procedurami bezpieczeństwa , dotyczącymi obowiązków rodziców, organizacją pracy przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym i procedurą na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia – na podstawie Zarządzenia nr 9/2020 Dyrektora

Przedszkola nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie z dnia 20.05.2020 r.

Wypełnione deklaracje i oświadczenia zostawiamy w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola .

PROCEDURY-BEZPIECZEŃSTWA-NA-TERENIE-PLACÓWKI-W-OKRESIE-PANDEMII-COVID-19-W-PRZEDSZKOLU-NR-3-Z-ODDZIAŁEM-ŻŁOBKA.pdf

OŚWIADCZENIE RODZICA

DEKLARACJA_RODZICA

Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzenie woli przyjęcia

20 kwietnia 2020r.  zostały opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych powinni podpisać Potwierdzenie woli przyjęcia  do przedszkola i dostarczyć  je do placówki do dnia 27 kwietnia 2020r. – druk dostępny poniżej

Można to zrobić osobiście lub pocztą elektroniczną na adres e- maill: kontakt@p3barcin.pl

Potwierdzenie woli przyjęcia