Rekrutacja

Po przeprowadzonej rekrutacji nasze przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniach 8-16 kwietnia 2021r. przeprowadzimy nabór uzupełniający.

Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków w powyższym terminie.

Jednocześnie informujemy, że lista dzieci przyjętych do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 została wywieszona na drzwiach wejściowych.

Wyniki rekrutacji

Drodzy Rodzice,

informujemy, że lista dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH do przyjęcia do naszego przedszkola została umieszczona na drzwiach wejściowych do placówki. O nazwiska zakwalifikowanych dzieci możecie również pytać, dzwoniąc do sekretariatu – 523832093.

Aby dziecko zostało PRZYJĘTE należy W TERMINIE DO 30 MARCA złożyć Wolę Przyjęcia- w sekretariacie lub mailowo, na adres kontakt@p3barcin.pl. Druk Woli Przyjęcia dostępny jest w naszym przedszkolu i na stronie internetowej- w zakładce REKRUTACJA.

Zapraszamy do naszego przedszkola

Dokumentacja związana z rekrutacją dzieci na rok szkolny 2021/22 jest dostępna do pobrania w zakładce REKRUTACJA  oraz w naszym przedszkolu

w godzinach 0d 6.00 do 16.00.

Uzupełnione wnioski wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka do przedszkola będą przyjmowane w dniach od 1 do 19 marca 2021.

Komplet dokumentów powinien także zawierać stosowne zaświadczenia z zakładów pracy o zatrudnieniu Rodziców.

Lista dzieci zakwalifikowanych zostanie podana 22 marca 2021r.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 6 kwietnia 2021r.