Informacja o wznowieniu działalności przedszkola

Dyrektor Przedszkola nr 3 z oddziałem żłobka informuje, że od dnia 25.05.2020r do przedszkola mogą uczęszczać dzieci,których rodzice wcześniej zadeklarowali pobyt oraz spełniają kryteria pierwszeństwa określone przez MEN, GIS, MZ.

Rodziców , którzy planują przyprowadzić swoje pociechy w późniejszym terminie proszę o zgłoszenie z dwudniowym wyprzedzeniem dyrektorowi placówki.

Proszę zapoznać się z Procedurami bezpieczeństwa , dotyczącymi obowiązków rodziców, organizacją pracy przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym i procedurą na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia – na podstawie Zarządzenia nr 9/2020 Dyrektora

Przedszkola nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie z dnia 20.05.2020 r.

Wypełnione deklaracje i oświadczenia zostawiamy w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola .

PROCEDURY-BEZPIECZEŃSTWA-NA-TERENIE-PLACÓWKI-W-OKRESIE-PANDEMII-COVID-19-W-PRZEDSZKOLU-NR-3-Z-ODDZIAŁEM-ŻŁOBKA.pdf

OŚWIADCZENIE RODZICA

DEKLARACJA_RODZICA

Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzenie woli przyjęcia

20 kwietnia 2020r.  zostały opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych powinni podpisać Potwierdzenie woli przyjęcia  do przedszkola i dostarczyć  je do placówki do dnia 27 kwietnia 2020r. – druk dostępny poniżej

Można to zrobić osobiście lub pocztą elektroniczną na adres e- maill: kontakt@p3barcin.pl

Potwierdzenie woli przyjęcia

Rekrutacja uzupełniająca 2020/2021

W dniach 9.04 2020r  –  17.04.2020r nasze przedszkole prowadzi rekrutację uzupełniającą.  Wnioski i potrzebne załączniki znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja 2020.

Wypełnione dokumenty  można składać od 9.kwietnia do 17 kwietnia osobiście w placówce od godziny 7.00 do 15.00 lub drogą elektroniczna na adres : kontakt@p3barcin.pl

Wyniki rekrutacji na rok 2020/2021

W placówce zostały opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola nr 3.

Poniżej do pobrania Potwierdzenie woli przyjęcia do Przedszkola  – które należy podpisać i dostarczyć do placówki do 31 marca 2020r.

W zaistniałej sytuacji można to zrobić drogą elektroniczną na adres e- maill: kontakt@p3barcin.pl lub osobiście do placówki

Potwierdzenie woli przyjęcia do Przedszkola nr 3 w Barcinie