Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzenie woli przyjęcia

20 kwietnia 2020r.  zostały opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych powinni podpisać Potwierdzenie woli przyjęcia  do przedszkola i dostarczyć  je do placówki do dnia 27 kwietnia 2020r. – druk dostępny poniżej

Można to zrobić osobiście lub pocztą elektroniczną na adres e- maill: kontakt@p3barcin.pl

Potwierdzenie woli przyjęcia