312483590_592560826001736_8932633575687465059_n

Sportowa klasa

Nasze Przedszkole od początku października bierze udział w programie badawczym wsparcia naborów do klas o profilu sportowym #SportowaKlasa. Dzięki niemu, na wczesnym etapie będzie można ocenić predyspozycje dzieci do sportu i zwiększyć zainteresowanie rekrutacją.
#SportowaKlasa to program wymyślony i opracowany przez Fundację Aktywnego Rozwoju założoną m.in. przez wybitną sportsmenkę Magdalenę Fularczyk-Kozłowską i telewizyjnego dziennikarza sportowego Hubert Malinowskiego.
W programie biorą udział dziewczynki z grupy 6 – latków. Przez 8 kolejnych tygodni dzieci w trakcie zajęć wykonują zestaw prostych, ale wymiernych ćwiczeń przygotowujących do testów sprawnościowych do klas sportowych, w tym m.in. udoskonalających szybkość, gibkość, skoczność, wytrzymałość i zwinność. Zajęcia prowadzi p.Hanna Rydlewska.