Zapraszamy do naszego przedszkola

Dokumentacja związana z rekrutacją dzieci na rok szkolny 2021/22 jest dostępna do pobrania w zakładce REKRUTACJA  oraz w naszym przedszkolu

w godzinach 0d 6.00 do 16.00.

Uzupełnione wnioski wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka do przedszkola będą przyjmowane w dniach od 1 do 19 marca 2021.

Komplet dokumentów powinien także zawierać stosowne zaświadczenia z zakładów pracy o zatrudnieniu Rodziców.

Lista dzieci zakwalifikowanych zostanie podana 22 marca 2021r.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 6 kwietnia 2021r.

Zebrania z Rodzicami

Drodzy Rodzice
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego zapraszamy na zebrania z Rodzicami, które odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:
PONIEDZIAŁEK 31.08
*grupa 3-latki (p. Natalia Baranowska) – godz.16.00
*grupa 3-latki (p. Paulina Skoczyńska)- godz.16.30
*„Przedszkolaki z barcińskiej paki” (p.Agnieszka Kijak, p.Natalia Anna Baranowska) – godz.17.00
WTOREK 01.09
*grupa 5-latki (p.Agata Łysy) – godz.16.00
*grupa 4-latki (p.Hanna Rydlewska) – godz.16.30
ŚRODA 02.09
*grupa 6-latki (p.Angelika Nowicka, p.Elwira Wiśniewska)
– godz.16.00
*grupa 5-6-latki (p.Maria Grześkowiak) – godz.16.30
Na zebraniu zostaną Państwu przekazane wszystkie niezbędne informacje.
Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa i obecność w maseczkach.
Listy dzieci z przynależnością do danej grupy znajdują się na drzwiach głównego wejścia do przedszkola.

Informacja o wznowieniu działalności przedszkola

Dyrektor Przedszkola nr 3 z oddziałem żłobka informuje, że od dnia 25.05.2020r do przedszkola mogą uczęszczać dzieci,których rodzice wcześniej zadeklarowali pobyt oraz spełniają kryteria pierwszeństwa określone przez MEN, GIS, MZ.

Rodziców , którzy planują przyprowadzić swoje pociechy w późniejszym terminie proszę o zgłoszenie z dwudniowym wyprzedzeniem dyrektorowi placówki.

Proszę zapoznać się z Procedurami bezpieczeństwa , dotyczącymi obowiązków rodziców, organizacją pracy przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym i procedurą na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia – na podstawie Zarządzenia nr 9/2020 Dyrektora

Przedszkola nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie z dnia 20.05.2020 r.

Wypełnione deklaracje i oświadczenia zostawiamy w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola .

PROCEDURY-BEZPIECZEŃSTWA-NA-TERENIE-PLACÓWKI-W-OKRESIE-PANDEMII-COVID-19-W-PRZEDSZKOLU-NR-3-Z-ODDZIAŁEM-ŻŁOBKA.pdf

OŚWIADCZENIE RODZICA

DEKLARACJA_RODZICA