REKRUTACJA 2017 /2018

Dnia 1 marca 2017 r. rozpoczyna się rekrutacja do naszego przedszkola.

Potrzebne dokumenty do pobrania znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja

Już 8 marca 2017r. zapraszamy na DNI OTWARTE do naszej placówki.

W nasze progi zapraszamy od 9.30 do 11.00

budynek

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkoli publicznych będą dostępne we wszystkich placówkach na terenie Gminy Barcin oraz na stronie internetowej.

Pragniemy poinformować, że przyjmowane będą zapisy do oddziałów żłobkowych przy Przedszkolu w Piechcinie oraz przy Przedszkolu nr 3 w Barcinie.

Dokumentami wymaganymi przy przyjęciu dziecka do oddziału żłobka są;

– karta zgłoszenia dziecka,

– zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rodzinnego o stanie zdrowia dziecka.

Do oddziałów żłobkowych przyjmowane będą dzieci od ukończenia pierwszego roku życia do trzech lat.

Miejsce składania dokumentów w biurze administracji wybranej placówki.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają fachową opiekę oraz wszechstronny rozwój osobowości dziecka.

Rodzice i dzieci maja możliwość zwiedzania przedszkoli, zapoznania się z nauczycielkami oraz aktywnie uczestniczyć w zabawach i zajęciach.

Termin składania wniosków upływa 18 marca 2017r.

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

ŻYCZYMY  WSZYSTKIM :            

„Niech te święta tak wspaniałe, Będą całe jakby z bajek. Niechaj gwiazda z nieba leci, Niech Mikołaj tuli dzieci. Biały puch niech z nieba spada, Niechaj piesek w nocy gada. Niech choinka pachnie pięknie, No i radość będzie wszędzie.”

 

ozdoba-aniolek-do-druku6chomikimage-3

 

PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKA

BARCIN 2016

 

 

Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, rodziców, dziadków na II GMINNĄ KONFERENCJĘ EDUKACYJNĄ w Barcinie, która odbędzie się 28 października 2016 roku, w Zespole Szkół nr 1 w Barcinie.

Tytuł przewodni Konferencji to: „Neurodydaktyka-nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”.

Gościem specjalnym Konferencji będzie Pan dr Marek Kaczmarzyk –biolog, neurodydaktyk i memetyk, autor podręczników i programów szkolnych. Doktorat z zakresu chronobiologii obronił w 1998 na Uniwersytecie Śląskim. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski). Od 2012 prowadzi Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe – Wszechnica Śląska, działające w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ. Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i nauczania. Autor wielu publikacji z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki z Pracowni Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Pan dr Marek Kaczmarzyk wygłosi dla nauczycieli i rodziców 3  wykłady oraz odbędzie konsultacje z nauczycielami.

 

 biblio

Program

II GMINNEJ KONFERENCJI EDUKACYJNEJ

w Barcinie -28.10.2016 r.:

 

Zespół Szkół nr 1 w Barcinie,

ul. Polna 1

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin, ul. Ludowego Wojska Polskiego 4a
Część I

9.00-10.30

 

-piosenka,

-powitanie przez dyrektora szkoły

i inicjatora spotkania,

-wykład dra Marka Kaczmarzyka:

„Dwa mózgi dwa światy.

O neurobiologicznych powodach nieporozumień uczeń – rodzic/nauczyciel.”

 

10.30-11.00 -przerwa kawowa

 

Część  II

11.00-12.00

 

-przedstawienie szkolnego PaTportu,

-wykład pana Marka Kolińskiego :

E-learning jako element kształcenia wyprzedzającego”.

-wykład dra Marka Kaczmarzyka dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dla rodziców i dziadków:

„Na granicy światów. O znaczeniu mechanizmów lustrzanych

w wychowaniu.”

12.00-12.30 -przerwa obiadowa

 

Część I

12.30-14.00

 

-wykład dra Marka Kaczmarzyka:

„Różnorodność a autorytet. Dlaczego tradycyjna szkoła zakłada samotność?”

-zakończenie spotkania przez dyrektora,

-wiersz w gwarze pałuckiej.

 

ZEBRANIE DLA RODZICÓW

Dnia 15 września 2016 r. ( t.j. czwartek) o godzinie 16.00 odbędzie się ogólne zebranie informacyjne dla rodziców.

Po jego zakończeniu odbędą  się również zebrania w poszczególnych grupach wiekowych.

Serdecznie Zapraszamy.

Dyrektor Przedszkola i Grono Pedagogiczne.

DNI ADAPTACYJNE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

NOWOPRZYJĘTE DZIECI WRAZ Z RODZICAMI NA DNI ADAPTACYJNE,

KTÓRE ORGANIZUJEMY W DNIACH 30 I 31 SIERPNIA 2016 r. (WTOREK I ŚRODA)

W NASZYM PRZEDSZKOLU W GODZINACH 16.00 – 17.30.

WYCHOWAWCY

Illustration of kids playing at the park