Rekrutacja 2018

UWAGA RODZICE

 

Powiadamia się wszystkich zainteresowanych, że od 1 marca 2018r. prowadzony będzie nabór na wolne miejsca do przedszkoli Gminy Barcin na nowy rok szkolny 2018/2019

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkoli publicznych będą dostępne we wszystkich placówkach na terenie Gminy Barcin oraz na stronie internetowej.

Pragniemy poinformować, że przyjmowane będą zapisy do oddziałów żłobkowych przy Przedszkolu w Piechcinie oraz przy Przedszkolu nr 3 w Barcinie.

Dokumentami wymaganymi przy przyjęciu dziecka do oddziału żłobka są;

–  karta zgłoszenia dziecka,

  • zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rodzinnego o stanie zdrowia dziecka,
  • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu obojga rodziców.

Do oddziałów żłobkowych przyjmowane będą dzieci od ukończenia pierwszego roku życia do trzech lat.

Miejsce składania dokumentów w biurze administracji wybranej placówki.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają fachową opiekę oraz wszechstronny rozwój osobowości dziecka.

Rodzice i dzieci maja możliwość zwiedzania przedszkoli, zapoznania się z nauczycielkami oraz aktywnie uczestniczyć w zabawach i zajęciach.

Harmonogram drzwi otwartych;

Przedszkole nr 1                     07 marzec 2018r. od godz.  9.30 do godz. 11.00

Przedszkole nr 2                     06 marzec 2018r.          od godz.  9.30 do godz. 11.00

Przedszkole nr 3                     08 marzec 2018r.          od godz.  9.30 do godz. 11.00

Przedszkole w Piechcinie        07 marzec 2018r. od godz.  9.30 do godz. 11.00

 

Termin składania wniosków upływa 19 marca 2018r