Rekrutacja

REKRUTACJA 2023/2024
Rekrutacja do przedszkola rozpocznie się 20 lutego. Od tego dnia będzie można składać wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w placówce oraz na naszej stronie internetowej ( do samodzielnego druku) od 20 lutego.