Rekrutacja

Po przeprowadzonej rekrutacji nasze przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniach 8-16 kwietnia 2021r. przeprowadzimy nabór uzupełniający.

Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków w powyższym terminie.

Jednocześnie informujemy, że lista dzieci przyjętych do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 została wywieszona na drzwiach wejściowych.