Sala Doświadczeń Sensorycznych

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji z realizacji projektu, który mieliśmy możliwość stworzyć dzięki wsparciu Fundacji Lafarge “Wspólnie dla Regionu”.
Celem projektu było wyremontowanie, wyposażenie i przekształcenie istniejącej salki terapeutycznej w Salę Doświadczeń Sensorycznych.
Ma ona służyć głównie dzieciom, które realizują w naszej placówce zajęcia rewalidacyjne i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Dzięki tej sali możemy jeszcze lepiej wykonywać zalecenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w zakresie terapii SI.