Zapraszamy do naszego przedszkola

Dokumentacja związana z rekrutacją dzieci na rok szkolny 2021/22 jest dostępna do pobrania w zakładce REKRUTACJA  oraz w naszym przedszkolu

w godzinach 0d 6.00 do 16.00.

Uzupełnione wnioski wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka do przedszkola będą przyjmowane w dniach od 1 do 19 marca 2021.

Komplet dokumentów powinien także zawierać stosowne zaświadczenia z zakładów pracy o zatrudnieniu Rodziców.

Lista dzieci zakwalifikowanych zostanie podana 22 marca 2021r.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 6 kwietnia 2021r.